Walne Zgromadzenie Członków Cechu
w Suwałkach 2023 r.