Szkolenie „Dualne kształcenie pracowników
młodocianych w zakładach rzemieślniczych”