Ułatwienia dostępu

Ustawy

           Rozporządzenia

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie praktycznej nauki zawodu (POBIERZ)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (POBIERZ)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (POBIERZ)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (POBIERZ)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (POBIERZ)