Ułatwienia dostępu

ZARZĄD CECHU

LP. IMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA W ZARZĄDZIE
1.ANDRZEJ LEWKOWICZSTARSZY CECHU
2.KRZYSZTOF PENCZEKPODSTARSZY CECHU
3.MARIA GABRUŚSEKRETARZ CECHU
4.KRZYSZTOF BRANKIEWICZSKARBNIK
5.ADAM OŁÓWCZŁONEK ZARZĄDU
6.IZABELA CHALECKACZŁONEK ZARZĄDU
7.STANISŁAW SOFIŃSKICZŁONEK ZARZĄDU

CECHOWA KOMISJA RWIZYJNA

LP.IMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA W KOMISJI REWIZYJNEJ
1.JANINA KLUCZYŃSKAPRZEWODNICZĄCA
2.DARIUSZ JAKUBOWSKI CZŁONEK KOMISJI
3.WIOLETA STĘPINCZŁONEK KOMISJI

SAD CECHOWY

LP.IMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA W SĄDZIE CECHOWYM
1.BOŻENA JEGLIŃSKAPRZEWODNICZĄCA
2.IWONA DANIŁOWICZCZŁONEK SĄDU
3.TERESA CHMIELEWSKACZŁONEK SĄDU