Ułatwienia dostępu

Cech Rzemiosł Różnych w Suwałkach założono w listopadzie 1828r. na podstawie postanowienia o Cechach Księcia Namiestnika Królewskiego z dnia 31.12. 1816 roku. Założycielem piastującym funkcje Starszego Cechu był Andrzej Pawlikowski, a zastępował go Jan Andrucki.

W 1828r. cech zrzeszał rzemiosło takie jak: szewców, cholewkarzy, rymarzy, introligatorów, garbarzy i białoskórników.  

W 1928r. suwalski cech obchodził 100 rocznicę swego istnienia. Z okazji tego święta rzemieślnicy ufundowali sztandar, który nie przetrwał działań II wojny światowej. Po wyzwoleniu cech wznowił swoją działalność. Powstał Powiatowy Związek Cechów, który zrzeszał cechy: kowali, ślusarzy i blacharzy, budowlany, fryzjerów, wędliniarzy i rzeźników, piekarzy, krawców, szewców i cholewkarzy oraz stolarzy.

11 grudnia 1947 roku odbyło się I Walne Zgromadzenie Powiatowego Związku Cechów Prezesem Związku był Jan Brzeziński, a Sekretarzem – Wincenty Pietrzyk.

W chwili obecnej zmieniły się struktury organizacyjne cechu, lecz nadal pozostała funkcja Starszego Cechu. Długo funkcję Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Suwałkach pełnił Józef Klimaszewski. Były to lata 1958-1979. Staraniem jego oraz pozostałych członków Zarządu w 1962 roku zakupiona została posesja wraz z budynkiem przy ul. Emilii Plater 1. Do dnia dzisiejszego jest ona siedzibą biura Cechu.
 W latach 1970 – 2003 funkcję Starszego Cechu pełnił pan Ryszard Minkiewicz. Z chwilą przekazania funkcji Starszego Cechu swemu następcy pan Ryszard Minkiewicz ufundował i przekazał na nowo wybranemu Starszemu Cechu w osobie Pana Andrzeja Lewkowicza insygnia składające się z kilkunastu elementów symbolizujących poszczególne rodzaje rzemiosł. Tym większe znaczenie ma fakt, że w całości zostały wykonane przez niego własnoręcznie i pozostaną jako trwały wizerunek suwalskiego rzemiosła. Walne Zgromadzenie w 2003 r. uhonorowało Pana Ryszarda Minkiewicza tytułem Honorowego Starszego Cechu. W 2007 r. Wysoka Kapituła Związku Rzemiosła Polskiego odznaczyła Ryszarda Minkiewicza najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym a mianowicie „Szablą im. Jana Kilińskiego”. Ww. odznaczeniem, w późniejszym czasie, zostali także uhonorowani  Andrzej Lewkowicz, Piotr Racis, Bożenna Rutkowska oraz Adam Ołów. Od 2003 r. funkcję Starszego Cechu pełni Pan Andrzej Lewkowicz. Funkcję Dyrektora Cechu w Suwałkach w latach 1993 – 2022 pełniła Pani Bożenna Rutkowska. W latach 2008-2022 wykonano przy współpracy z rzemieślnikami dużą modernizację biura i sali wykładowej. W roku 2021 przy wsparciu Urzędu Miasta w Suwałkach odnowiono elewację zabytkowego budynku. 12 maja 2022 r. Zarząd Cechu na stanowisko Dyrektora Cechu w Suwałkach powołał  Małgorzatę Rutkowską.

Od 1989 r. rzemieślnicy nie mają obowiązku zrzeszania się w samorządach rzemieślniczych. Z liczby 1260 zakładów zrzeszonych w 1989 r. do chwili obecnej pozostały 92 zakłady.

Obecnie celem działalności Cechu jest przede wszystkim integracja środowiska rzemieślniczego, organizowanie szkoleń w zakresie doskonalenia zawodowego, oraz przygotowanie do egzaminu czeladniczego i mistrzowskiego. Oprócz podstawowej działalności statutowej Cech prowadzi także biuro rachunkowe.

Obecnie organizacja skupiająca w swoich szeregach rzemieślników, przedsiębiorców, pracodawców zrzeszonych w Cechu w Suwałkach nosi nazwę Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców.

W roku 2016 Cech Rzemiosł Różnych w Suwałkach uhonorowano Nagrodą Wysokiej Kapituły przy Prezydencie Miasta Suwałki – „ Włócznią Jaćwinga”.

16 września 2017 roku Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców obchodził 70 rocznicę reaktywowania swojej działalności po II Wojnie Światowej.