Ułatwienia dostępu

Prowadzona przez pracodawcę dokumentacja powinna zawierać:

 • umowę o pracę
 • program nauki zawodu
 • wykaz pracowników młodocianych
 • kartę osobistą pracownika młodocianego
 • listę obecności (ewidencję czasu pracy)
 • rejestr zwolnień lekarskich
 • rejestr wydanej odzieży roboczej
 • listę płac
 • okresowe badania lekarskie
 • zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie bhp i ppoż
 • dziennik nauki zawodu.