Ułatwienia dostępu

Walne Zgromadzenie Członków Cechu
w Suwałkach 2023 r.
Informacja o terminie złożenia wniosków
Rozdanie nagród w konkursie
„Wiedza o zawodach rzemieślniczych”
Wyniki konkursu
Planowany harmonogram i program szkolenia
Promocja konkursu „Wiedza o zawodach Rzemieślniczych” trwa!
Konkurs „Wiedza o zawodach rzemieślniczych”