IZBOWE KOMISJE EGAZMINACYJNE CZELADNICZO - MISTRZOWSKIE

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

 • LESZEK CHMIELEWSKI - v-ce przewodniczący
 • JERZY ZYSKOWSKI - v-ce przewodniczący
 • BODGAN GÓRSKI - członek
 • KRZYSZTOF PENCZEK - członek
 • JAN SAWICKI - członek
BLACHARZ SAMOCHODOWY
 • ROBERT EDWARD ZAORSKI - v-ce przewodniczący
 • ANDRZEJ BIELECKI - v-ce przewodniczący
 • ROBERT PENCZEK - członek
 • JAN POPŁAWSKI - członek

STOLARZ

 • JAN SZMIDT - v-ce przewodniczący
 • STANISŁAW EJSMONT - v-ce przewodniczący
 • ZENON MAZALEWSKI - członek
 • WIESŁAW MICHNIEWICZ - członek

FRYZJER

 • MARIA GABRUŚ - v-ce przewodniczący
 • MARIA MYSZKOWSKA - v-ce przewodniczący
 • BOŻENA JEGLIŃSKA - członek
 • HANNA ZYMKOWSKA - członek
 • ELŻBIETA KUTYŁO - członek
 • EDYTA MINKIEWICZ - członek
PIEKARZ
 • JANINA KLUCZYŃSKA - v-ce przewodniczący
 • ADAM OŁÓW - v-ce przewodniczący
 • TOMASZ KAPUSTA - członek
 • SZYMON KOPICZKO - członek
CUKIERNIK
 • JANINA KLUCZYŃSKA - v-ce przewodniczący
 • ADAM OŁÓW - v-ce przewodniczący
 • MARTA KROCZ - członek
 • SZYMON KOPICZKO - członek
 • TOMASZ KAPUSTA - członek
MURARZ
 • STANISŁAW DĘBSKI - v-ce przewodniczący
 • KRZYSZTOF BRANKIEWICZ - v-ce przewodniczący
 • JÓZEF WALICKI - członek
 • KAZIMIERZ KOZŁOWSKI - członek
 • STANISŁAW SOFIŃSKI - członek
ELEKTRYK
 • JÓZEF WALICKI - przewodniczący
 • KRZYSZTOF GĄSKA - v-ce przewodniczący
 • ZDZISŁAW ŚLIMKO - członek
TECHNOLOG ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
 • KRZYSZTOF BRANKIEWICZ - v-ce przewodniczący
 • STANISŁAW DEMBSKI - v-ce przewodniczący
 • JÓZEF WALICKI - członek
 • STANISŁAW SOFIŃSKI - członek
MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE
 • KRZYSZTOF BRANKIEWICZ - v-ce przewodniczący
 • STANISŁAW DEMBSKI - v-ce przewodniczący
 • JÓZEF WALICKI - członek
 • STANISŁAW SOFIŃSKI - członek
KUCHARZ
 • MARIUSZ LANCZKOWSKI - v-ce przewodniczący
 • MARCIN CZEKAY - v-ce przewodniczący
 • JANUSZ JUŚKIEWICZ - członek
 • PIOTR BAGIŃSKI - członek
 • IZABELA CHALECKA - członek
DEKARZ
 • SYLWESTER FRANKE - v-ce przewodniczący
 • PIOTR RACIS - członek
SEKRETARZ KOMISJI
 • MAŁGORZATA RUTKOWSKA - Z-ca Dyrektora Biura CRziP Suwałki
 • BOŻENNA RUTKOWSKA - Dyrektor Biura CRziP Suwałki
 • KRYSTYNA SIEMIASZKO - Specj. ds. szkoleń zawodowych i oświaty