DZIALALNOŚĆ STATUTOWA
  1. Zadaniem Cechu jest utrwalanie wiezi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności spoleczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.
  2. Do zadan cechu należą: