WŁADZE CECHU

LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA W ZARZĄDZIE
1. ANDRZEJ LEWKOWICZ STARSZY CECHU
2. ADAM OŁÓW PODSTARSZY CECHU
3. MARIA GABRUŚ SEKRETARZ CECHU
4. KRZYSZTOF BRANKIEWICZ SKARBNIK
5. KRZYSZTOF PENCZEK CZŁONEK ZARZĄDU
6. ZDZISŁAW ŚLIMKO CZŁONEK ZARZĄDU
7. STANISŁAW SOFIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU
LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA W KOMISJI
1. JANINA KLUCZYŃSKA PRZEWODNICZĄCA
2. PIOTR RACIS CZŁONEK KOMISJI
3. DARIUSZ JAKUBOWSKI CZŁONEK KOMISJI
LP. IMIĘ I NAZWISKO FUNKCJA W SĄDZIE
1. BOŻENA JEGLIŃSKA PRZEWODNICZĄCA
2. BOGDAN GÓRSKI CZŁONEK SĄDU
3. MARIA JUŚKIEWICZ CZŁONEK SĄDU