MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SZKOLENIA I BIZNESU

Międzynarodowe Centrum Szkolenia i Biznesu jest strukturą transgraniczną posiadającą siedzibę zarówno w Suwałkach jak i w Alytusie. Centrum obejmuje swoimi działaniami: organizację szkoleń branżowych, propagowanie nowych technologii, organizację spotkań około biznesowych , organizację pokazów , przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych tj. czeladniczych i mistrzowskich potwierdzających posiadanie umiejętności w danej branży, organizację kursów przygotowawczych do złożenia egzaminów, prowadzenie (stałe i bieżące uaktualnianie ) bazy danych zarejestrowanych podmiotów gospodarczych wykonujących rzemiosło na terenie obu partnerów projektu. Wykonano remont , modernizacja i adaptacja posiadanych zasobów lokalowych w Suwałkach i adaptowano poddasze w wyniku czego powstały nowe pomieszczenia biurowe. Powstał Suwalski Oddział Centrum oraz biuro do obsługi projektu. Zarówno Biuro jak i jego zaplecze działa nie tylko w trakcie realizacji projektu, ale również po jego zakończeniu jako siedziba Centrum Szkolenia i Biznesu. Powstały nowe zasoby lokalowe , w tym sala wykładowa która umożliwiła spotkania zawodowe konkretnych grup zawodowych a zakupiony w ramach kolejnych działań tego projektu sprzęt ( np. suszarki, lokówki, prostownice, nożyczki itp.) pozwolą na wykorzystywanie go przez kolejne lata w celu przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych czeladniczo-mistrzowskich zainteresowanych przedsiębiorców oraz ich pracowników polsko-litewskich.

W Alytusie jest już wydzielone pomieszczenie, które wyremontowano w celu stworzenia warunków dla działania Centrum Biznesu a także spotkań przedsiębiorców regionu.